3 miesto asociacia 

ONLINE BUCHUNG

 
Teplota vody  

STAV VODY
AKTUÁLNA INFORMÁCIA

  Kvalita vody v nádrži Rudava 

    Kvalita vody podľa RÚVZ

Ocenenia

 

SACC

SACC 2015

MARCH HERABFLÖSSEN

Lassen sie sich zum herabflössen der March verführen. Wir bieten professionelle Dienstleistungen und maximalem Komfort während Ihres Rudersportausflugs an. Mehr unter www.moravasplav.sk,  Zohor eurorafting.sk – Bratislava

Splav rieky Morava


PFERDE REITEN

Pferdereiten in der wunderschönen Natur für Fortgeschrittene und für Anfänger. Besuchen Sie Ranč u Indiánky (Ranch bei der Indianerin) in Malacky. Von dort aus, können Sie die Handwerk-Gemeinde Abeland in Lozorno besuchen Erleben Sie das Familienabenteuer, reiten Sie einen Pferd, trinken Sie eine Tasse Tee in der Teestube und wenn ein bisschen Zeit noch übrig gelblieben ist, schauen Sie bei der Biofarm in Stupava in der wundersamen Natur der Kleinen Karpaten vorbei und geniesen Sie ein gutes Abendessen in der Almhütte.

Jazda na koni


Ausflugen

Cykloturistika Záhorie    

CYKLOTURISTIKA ZÁHORIE

Rovinatý ráz tejto časti Slovenska je priam ideálnym pre cykloturistiku. Od roku 2000 sa po cestách a iných komunikáciách premávajú stovky cyklistov. Tieto sú upravené a prispôsobené práve pre cyklistov a napojené sú na hraničné prechody Skalica, Holíč, Brodské, Vrbovce a Moravský Sv. Ján. Problémom nie je ani napojenie na Dunajskú cyklocestu. Odporúčame aj cyklotrasu do Rakúska po novom moste Slobody z Devínskej Novej Vsi. Malé Leváre majú priame napojenie na všetky cyklotrasy.

 

 TVORIA JU ŠTYRI TRASY:

 1. Záhorská - vedie z Devína do Senice
 2. Okolo rieky Moravy od Holíča po Moravský Sv. Ján
 3. Kopaničiarska - spája Záhorie s Považím
 4. Malokarpatská - cez Malé Karpaty cez Bukovú do Trstína
 

Turistika Záhorie    

TURISTIKA ZÁHORIE

Záhorská nížina na západe Slovenska je dôkazom, že aj nížinná krajina môže byť príťažlivá a turisticky zaujímavá. Je stvorená na menej i viac náročné prechádzky prírodou. Dolné Záhorie - súčasť slovensko rakúskeho Pomoravia je jedným z najzachovalejších nížinatých území  v strednej Európe. Povodie rieky Dyje, Moravy a následne sútok Moravy a Dunaja vytvára prirodzený ráz lužnej krajiny tak, ako ju pozanli naši predkovia. 

 
 Túto jedinečnosť dotvára gelogické podložie, ktorá tvoria najmä pieskové sedimenty, ktorých rozloha a umiestnenie je unikátom v Európe. Tieto pieskové duny sa nachádzajú v blízkosti obce Lakšárska Nová Ves.  


NÁUČNÝ CHODNÍK - NAJDLHŠÍ NA SLOVENSKU

nivou rieky Moravy, jeho dĺžka je 79 km a ponúka až 39 informačných tabúľ. Z toho 5 tabúľ sa priamo nachádza v Malých Levároch. Jeho podstatná časť sa nachádza v Bratislavskom kraji. Náučný chodník spája oblasť hlavného mesta Bratislavy s regiónom Záhorie a končí sa na hraničnom priechode do Rakúska pri obci Hohenau. Časť náučného chodníka je zároveň cyklotrasou.

 

NÁRODNÉ PRÍRODNÉ REZERVÁCIE A ÚZEMIA V OKOLÍ

CHKO ZÁHORIE

 • Abrod - Veľké Leváre, Závod
 • Červený rybník - Lakšárska Nová Ves
 • Dolný a horný les - Vysoká pri Morave
 • Starý rybník -Malé Leváre
 • Zelienka

CHKO MALÉ KARPATY

 • Kršlenica . Plavecký Mikuláš
 • Pohanská - Plavecké Podhradie
 • Pod Pajštúnom - Borinka, Stupava
 • Vysoká - Rohožník, Kuchyňa
 • Bezedné - Plavecký Štvrtok
 • Bogdalický vŕšok - Suchohrad

Najbližie turisticko informačné stredisko sa nachádza v Malackách - www.tikmalacky.sk

Naposledy aktualizované

Najčítanejšie články

AUTOKEMP RUDAVA, Recepcia pri Centrálnej pláži, Rekreačná oblasť Rudava, 90874 MALÉ LEVÁRE,+421 902 165 427,   +421 911 691 692,   +421 902 934 344, info@autokemprudava.sk