3 miesto asociacia 

ONLINE REZERVACIE

 
Teplota vody  

STAV VODY
AKTUÁLNA INFORMÁCIA

  Kvalita vody v nádrži Rudava 

    Kvalita vody podľa RÚVZ

Ocenenia

 

SACC

SACC 2015

BAŤOV KANÁL

Nechajte sa zlákať na splavovanie Baťovho kanála. Ponúkneme vám profesionálne služby a maximálny komfort počas vášho vodáckeho výletu.

 

batov kanal

 

SPLAV MORAVY A DYJE


Dĺžka toku329 km
Dĺžka toku na Slovensku114 km
Plocha povodia26 579,7 km²
Plocha povodia na Slovensku2 213,5 km²
Vznik : na Morave pod Králíckým Sněžníkom
Ústie do Dunaja : pri Devíne
Priemerný prietok120,0 m³/s
Minimálny prietok7,70 m³/s
Maximálny prietok1 500 m³/s

morava height=

 

 

Okolie ATC ponúka široké možnosti trávenia voľného času od kúpania sa a lovenia rýb v jazere, cez splavovanie rieky  Moravy až po turistiku ktorú môžete spojiť s bicyklom, zberaním húb alebo autom.

Lákadlom pre milovníkov nie dávnej histórie sú bunkre z 2. sv.vojny.

 

Bunkre Záhorie

Bunkre Záhorie
   

BUNKRE NA ZÁHORÍ

 

 1. marca 1935 bola v Československu zriadená Rada pre opevnenie.

Územie republiky bolo rozdelené do 4 bojíšť...severné, južné, západné a slovenské.

Záhorie patrilo k južnému bojišti a vvzhľadom na neutralitu Rakúska malo byť zabezpečené ľahkým opevnením.

Avšak po zabratí Rakúska Nemeckom rozhodlo sa o vybudovaní aj ťažkého opevnenia.

Najtypickejšou stavbou opevnenia bol prechodný zrub, ktorý mal silné steny a strop ktorý odolal všetkým dobovým zbraniam. Hlavnou časťou bolo vrchné poschodie so streleckými miestnosťami. V podzemí boli priestory pre sklady munície, zásoby potravín a ubytovanie. Posádku prechodného zrubu tvorilo cca 30 vojakov, delostreleckého zrubu 75 vojakov.

V ľahkých opevneniach - ropikoch  bolo možné strielať aj z bočných stien. Strielňa bola oceľovoliatinová so 60 cm rámom. Otvor v strielni mal rozmer 160 x45 x 60 mm. Osádku tvorilo 7 vojakov.

V prípade že budete dôsledne hľadať, tak na území objavíte 15 vojenských bunkrov.

 

Cykloturistika Záhorie    

CYKLOTURISTIKA ZÁHORIE

Rovinatý ráz tejto časti Slovenska je priam ideálnym pre cykloturistiku. Od roku 2000 sa po cestách a iných komunikáciách premávajú stovky cyklistov. Tieto sú upravené a prispôsobené práve pre cyklistov a napojené sú na hraničné prechody Skalica, Holíč, Brodské, Vrbovce a Moravský Sv. Ján. Problémom nie je ani napojenie na Dunajskú cyklocestu. Odporúčame aj cyklotrasu do Rakúska po novom moste Slobody z Devínskej Novej Vsi. Malé Leváre majú priame napojenie na všetky cyklotrasy.

 

 TVORIA JU ŠTYRI TRASY:

 1. Záhorská - vedie z Devína do Senice
 2. Okolo rieky Moravy od Holíča po Moravský Sv. Ján
 3. Kopaničiarska - spája Záhorie s Považím
 4. Malokarpatská - cez Malé Karpaty cez Bukovú do Trstína
 

Turistika Záhorie    

TURISTIKA ZÁHORIE

Záhorská nížina na západe Slovenska je dôkazom, že aj nížinná krajina môže byť príťažlivá a turisticky zaujímavá. Je stvorená na menej i viac náročné prechádzky prírodou. Dolné Záhorie - súčasť slovensko rakúskeho Pomoravia je jedným z najzachovalejších nížinatých území  v strednej Európe. Povodie rieky Dyje, Moravy a následne sútok Moravy a Dunaja vytvára prirodzený ráz lužnej krajiny tak, ako ju pozanli naši predkovia. 

 
 Túto jedinečnosť dotvára gelogické podložie, ktorá tvoria najmä pieskové sedimenty, ktorých rozloha a umiestnenie je unikátom v Európe. Tieto pieskové duny sa nachádzajú v blízkosti obce Lakšárska Nová Ves.  


NÁUČNÝ CHODNÍK - NAJDLHŠÍ NA SLOVENSKU

nivou rieky Moravy, jeho dĺžka je 79 km a ponúka až 39 informačných tabúľ. Z toho 5 tabúľ sa priamo nachádza v Malých Levároch. Jeho podstatná časť sa nachádza v Bratislavskom kraji. Náučný chodník spája oblasť hlavného mesta Bratislavy s regiónom Záhorie a končí sa na hraničnom priechode do Rakúska pri obci Hohenau. Časť náučného chodníka je zároveň cyklotrasou.

 

NÁRODNÉ PRÍRODNÉ REZERVÁCIE A ÚZEMIA V OKOLÍ

CHKO ZÁHORIE

 • Abrod - Veľké Leváre, Závod
 • Červený rybník - Lakšárska Nová Ves
 • Dolný a horný les - Vysoká pri Morave
 • Starý rybník -Malé Leváre
 • Zelienka

CHKO MALÉ KARPATY

 • Kršlenica . Plavecký Mikuláš
 • Pohanská - Plavecké Podhradie
 • Pod Pajštúnom - Borinka, Stupava
 • Vysoká - Rohožník, Kuchyňa
 • Bezedné - Plavecký Štvrtok
 • Bogdalický vŕšok - Suchohrad

Najbližie turisticko informačné stredisko sa nachádza v Malackách - www.tikmalacky.sk

Naposledy aktualizované

Najčítanejšie články

AUTOKEMP RUDAVA, Recepcia pri Centrálnej pláži, Rekreačná oblasť Rudava, 90874 MALÉ LEVÁRE,+421 902 165 427,   +421 911 691 692,   +421 902 934 344, info@autokemprudava.sk