3 miesto asociacia 

ONLINE REZERVACIE

 
Teplota vody  

STAV VODY
AKTUÁLNA INFORMÁCIA

  Kvalita vody v nádrži Rudava 

    Kvalita vody podľa RÚVZ

Ocenenia

 

SACC

SACC 2015

Ubytovanie v karavanoch

Pre karavany je vyhradený osobitný trávnatý priestor oddelený  od priestoru pre stany. Sú tu zásuvky na 220 V a 380V s možnosťou pripojenia na elektrickú energiu a kohútik s pitnou vodou. Na recepcii autokempu je možné zapožičať si redukciu  na zásuvky „13 CEE 17“, 3 pol , 250V/16A a „Stanovú zásuvku“ na 230 V

Na  mieste určenom pre karavany sa nachádzajú stoly a lavičky na konzumáciu potravín a kuchynská pracovná doska na umývanie riadu s teplou vodou. Na vjazd a výjazd karavanov slúži označená spevnená plocha.

Karavany parkujú tak, aby nebránili vjazdu a výjazdu ďalším karavanom.
Je zakázané postaviť sa a stáť v príjazdovej ceste.

Naposledy aktualizované

Najčítanejšie články

AUTOKEMP RUDAVA, Recepcia pri Centrálnej pláži, Rekreačná oblasť Rudava, 90874 MALÉ LEVÁRE,+421 902 165 427,   +421 911 691 692,   +421 902 934 344, info@autokemprudava.sk