3 miesto asociacia 

ONLINE REZERVACIE

 
Teplota vody  

STAV VODY
AKTUÁLNA INFORMÁCIA

  Kvalita vody v nádrži Rudava 

    Kvalita vody podľa RÚVZ

Ocenenia

 

SACC

SACC 2015

Cyklo trasy

 ZÁHORSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA
(Senica - Devín)


dĺžka:110km
náročnosť:rekreačná
označenie:červená.cyklotrasa,ev.číslo:024  
charakter: Nenáročná diaľková cyklotrasa umožňujúca spoznávanie najkrajších stavebných pamiatok  Záhoria. 
Vedie v celej dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami.


Začína v meste Senica. 
V Senici si prezrieme kaštieľ so Záhorskou galériou a kostol na námestí.
Cez Rybky a Oreské prejdeme do Radošoviec a z nich cez Mokrý Háj do Skalice
  V Skalici máme na výber množstvo pamiatok, najmä Rotundu sv. Juraja, mestské hradby alebo niekoľko vzácnych kostolov. Navštíviť môžeme i Záhorské múzeum.
Ďalej pokračujeme do Holíča.
V Holíči navštívime v budove bývalej manufaktúry Múzeum keramiky, v meste nás ešte zaujme kaštieľ,kostoly, kalvária a veterný mlyn.
Na rázcestí s cyklomagistrálou Okolo rieky Moravy pokračujeme po štátnej ceste cez Petrovu Ves doŠaštína-Strážov.
Tu si môžeme pozrieť miestnu baziliku.
Trasa ide ďalej do Borského Svätého Jura, kde odbočuje na Tomky. Odtiaľto vedie cez Závod do Veľkých Levár
Dominantami vo Veľkých Levároch sú Habánsky dom, dvojvežový kostol a kaštieľ.
Cez Malé Leváre, Gajary a Kostolište prídeme do Malaciek.
V Malackách vás zaujme kaštieľ s parkom, Františkánsky komplex kostola s kláštorom a synagóga.
Z Malaciek cez Vinohrádok prejdeme do Plaveckého Štvrtka a Lábu.
V Lábe  môžeme obdivovať hlinené domy.
V Zohore križujeme Malokarpatskú cyklomagistrálu a cez Devínske Jazero, Devínsku Novú Ves prichádzame do Devína, kde trasa končí.
V Devíne si pozrieme hrad a sútok rieky Morava s Dunajom.

ZÁHORSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA OKOLO RIEKY MORAVY (Holíč - Devín)


dĺžka:24km
náročnosť:rekreačná
označenie:červená.cyklotrasa,ev.číslo:004
charakter: Nenáročná diaľková cyklotrasa umožňujúca spoznávanie údolnej nivy rieky Moravy. Vedie väčšinou po hrádzach rieky Moravy, je zjazdná MTB a crossovými bicyklami

 Cyklotrasa začína v Holíči na rázcestí so Záhorskou magistrálou.
V Holíči navštívime v budove bývalej manufaktúry Múzeum keramiky, v meste nás ešte zaujme kaštieľ,kostoly, kalvária a veterný mlyn.
Ďalej vedie po ceste smerom na Hodonín, po 1,5 km však odbočuje vľavo k rieke Morave.
Po jej hrádzi vedie popri Kopčanoch a Brodskom do miesta hraničného prechodu Kúty.
Po hrádzi ďalej pokračuje až k rieke Myjave, ktorú prekračuje po novovybudovanej cyklolávke. Po trávnatej hrádzi prídeme k hraničnému prechodu Moravský Sv.Ján.
Ďalej pokračujeme cez Malé Leváre, Gajary a Kostolište prídeme do Malaciek.
V Malackách vás zaujme kaštieľ s parkom, Františkánsky komplex kostola s kláštorom a synagóga.
Pokračujeme po zelenej trase Moravskej cyklocesty až do Devína.
V Devíne si pozrieme hrad a sútok rieky Morava s Dunajom.

 

 

 

 


MORAVSKÁ CYKLOCESTA
(Moravský Sv. Ján - Devín)


dĺžka:60km
náročnosť:rekreačná
označenie: t. č. nie je v správe SCK a je značená mimo systém jednotného značenia cyklotrás
charakter:Trasa v oblasti CHKO Záhorie vedie po účelových asfaltových komunikáciách popri rieke Morave, určená pre cestné bicykle. V jarných mesiacoch bývajú úseky trasy zaplavované!

Cyklotrasa začína pri Moravskom Sv. Jáne.
Pokračuje po účelovej komunikácii na juh až k Malým Levárom, kde prejde mostom ponad Levársky potok. Po účelovej komunikácii pokračuje poza Gajary až nad obec Suchohrad. Tu vychádza na št. cestu vedúcu do Záhorskej Vsi. Po účelovej komunikácii ide do obce Vysoká pri Morave a cez rezerváciu Dolný les popri Devínskom Jazere a Devínskej Vsi do Devína.
V Devíne si pozrieme hrad a sútok rieky Morava s Dunajom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORAVSKÁ CYKLOCESTA  cez SR - CZ - A
(Malé Leváre - Hohenau- Bernardsthal – Pohansko – Lanžhot -  Moravský sv. Ján –Malé Leváre)


dĺžka:86 km
náročnosť:nenáročná
označenie: časť trasy vedie po EV 13
charakter:Trasa v oblasti CHKO Záhorie vedie po účelových asfaltových komunikáciách popri rieke Morave, určená pre cestné bicykle. V jarných mesiacoch bývajú úseky trasy zaplavované!

 

Cesta za Malými Levármi do Moravského sv. Jána je na území, ktoré v čase II.sv. vojny patrilo k južnému bojisku. Objavíte tu  15 vojenských bunkrov. Na ochranu Moravskej nivy bola v Moravskom Sv. Jáne vytvorená chránená prírodná oblasť "Ceker-Čertova studňa". Trasa vedie cez chránenú krajinnú oblasť"Abrod" - raj pre lúčnych vtákov. Hohenau an der March je zaujímavé miesto na pozorovanie vtákov. Pohansko je rozsiahle veľkomoravské hradisko (celková rozloha až 55 ha) z 9. Storočia. Je vybudované na ostrove medzi ramenami rieky Dyje. Areál hradiska je chránený  ako kultúrna pamiatka ČR Na južnom okraji hradiska je empírový lovecký zámoček z rokov 18101812 vybudovaný podľa návrhu J. L. Hardmutha. V zámočku bola po rozsiahlej rekonštrukcii v roku 1998 otvorená archeologická expozícia.Túto expozíciu dopĺňa Archeoskanzen Pohansko, ktorý predstavuje život starých Slovanov z pohľadu najnovších archeologických nálezov. Vonku sa nachádzajú repliky znázorňujúce veľkomoravský kultovný, výrobný a obytný areál. Okolo  archeoskanzenu prechádza naučná cesta Pohansko.V blízkosti zámočku bola v roku 2003 pod vedením PhDr. Petra Dvořáka rekonštruovaná veľkomoravská polozemnica, kultovný objekt a studňa. Lanžhot je najjužnejšie moravské mesto, ktorého väčšia  časť sa rozkladá v nive pri sútoku riek Dyje a Moravy so zachovalými lužnými lesmi. Nájdeme tu rozsiahly celok zaplavovaných lužných lesov a nivných lúk. Ide o jedinečné, mimoriadne zachovalé biotopy stredoeurópskeho významu, ktorých rozloha nemá v Českej republike obdoby. Ich súčasťou sú aj národné prírodné rezervácie Ranšpurk a Cahnov-Soutok, které chránia časť lesa pralesovitého charakteru. Zaujímavým javom v nive sú vyvýšeniny, tzv. hrúdy, ktoré predstavujú vrcholy piesočných dún.

 

 

MORAVSKÁ CYKLOCESTA  KAMP - THAYA - MARCH - RADWEG
(Malé Leváre - Hohenau - Angern - Schloss Hof - Devínska Nová Ves - Vysoká pri Morave - Malé Leváre)


dĺžka:120km
náročnosť:mierne náročná
označenie: časť trasy vedie po EV 13
charakter:Trasa v oblasti CHKO Záhorie vedie po účelových asfaltových komunikáciách popri rieke Morave, určená pre cestné bicykle. V jarných mesiacoch bývajú úseky trasy zaplavované!

 

Cesta za Malými Levármi do Moravského sv. Jána je na území, ktoré v čase II.sv. vojny patrilo k južnému bojisku. Objavíte tu  15 vojenských bunkrov. Na ochranu Moravskej nivy bola v Moravskom Sv. Jáne vytvorená chránená prírodná oblasť "Ceker-Čertova studňa". Trasa vedie cez chránenú krajinnú oblasť"Abrod" - raj pre lúčnych vtákov. Hohenau an der March je zaujímavé miesto na pozorovanie vtákov.   Už z dialky je vidieť pôsobivý zámok v Niederabsdorf ,v ktorom je jazdecký dvor.  Vinárska ulička v Niederabsdorfe je známa predovšetkým pre jej priateľských vinárov. V "centre vŕb" Drosingu sa vŕby spracúvajú rozmanitými spôsobmi s veľkým angažmá: nepoužívajú sa len ako palivové drevo, ale aj na pletenie.Návšteva zámku Jedenspeigen vďaka dokonalej dokumentácii pripomína osudnú bitku z roku 1278 medzi českým kráľom Otakarom II. a Rudolfom I. von Habsburgskyým. Hrozno, ktoré vyrástlo a dozrelo na Goldbergu (Zlatý vrch) sa lisuje a prešuje v idylických, siahodlhých vínnych pivniciach v Jedenspeigen.  Z návršia kopca sa dá vychutnávať veľkolepý výhad na Moravské pole, dediny na Slovensku až po Malé Karpaty.V zámku Dunkrut sa nachádza malá výstava o osudnom boji v roku 1278. Medzi obcami Dürnkrut a Jedenspeigen stojí presne tam, kde český kráľ Otakar II. zvíťazil nad Rudolfom I. von Habsburským pamätný kameň. Waidendorf jevinárska obec, ktorá popri pekných vínnych uličkách, láka aj jazdecká stajňa a "Archehof" (dvor nazvaný podľa Noemovej Archy), na ktorom sa chovajú ohrozené staré druhy zvierat. Stillfried je aj náleziskom najstaršieho semena vínnej révy v strednej Európe.Tu sa dá spojiť prechádzka s návštevou MuseumfürUr- undFrühgeschichte (Múzeum praveku a ranných dejín). Uvidíte náradia, zbrane, ako aj klenoty a veci dennej spotreby. V Angern je kompa do Záhorskej Vsi (ak by si chcel niekto skrátiť cestu:-)) Baumgarten an der March je chránená krajinná oblasť. Na prechádzku cez túto rezerváciu by si priatelia prírody a zvierat mali vyhradiťdosť času na vychutnanie si týchto krás. S ďalekohľadom máte stále čo pozerať. Keď pôjdete ďalej až k hrádzi, nasledujte "Biberwanderweg" (bobriu vychádzkovú cestu) (WWF) až do Marcheggu - mesta bocianov. Približne 1150 hektárová lužná krajina poskytuje príbytok so 60imi domácimi hniezdiskami najväčšej kolónii bielych a čiernych bocianov v Európe.  V roku 1725 získal princ Eugen Savojský štvorkrídlový kaštieľ  Schloss Hof zo 17. storočia , v roku 1755 získala toto vidiecke sídlo Mária Terézia. Okrem kaštieľa sa možeme pokochať Záhradným rajom s nádhernými fontánami a sochami a statkom, na ktorom znovu ožíva roľnícky život z čias baroka. Na statku je viac ako 240 zvieracích obyvateľov a zverník plný prítulných zvieratiek. Mostom Slobody sa dostaneme do DNV a  slovenskou stranou cyklotrasypokračujeme späť do ATC.

 

 

Cyklovýlety na Záhorí

ZÁHORSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA (Senica - Devín)

 

 

 vylet  

 

 

 

 

 

ZÁHORSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA OKOLO RIEKY MORAVY (Holíč - Devín)

 

vylet  

 

MORAVSKÁ CYKLOCESTA (Moravský Sv. Ján - Devín)

 

vylet 

 

 

 

 

MORAVSKÁ CYKLOCESTA (Malé Leváre - Hohenau - Pohansko)

 

 

vylet

 

 

 

 

 

 

MORAVSKÁ CYKLOCESTA - KAMP-THAYA-MARCH-RADWEG

(Malé Leváre - Hohenau - Schloss Hof - DNV - Malé Leváre)

 

vylet

Naposledy aktualizované

Najčítanejšie články

AUTOKEMP RUDAVA, Recepcia pri Centrálnej pláži, Rekreačná oblasť Rudava, 90874 MALÉ LEVÁRE,+421 902 165 427,   +421 911 691 692,   +421 902 934 344, info@autokemprudava.sk